Στατιστικά επισκεψιμότητας στο mathsfinder.gr
Ιούνιος 2009-Μάϊος 2010


Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι αναζήτησαν πληροφορίες για τα μαθηματικά μέσα από το Maths Finder τους 20 πρώτους μήνες λειτουργίας του.

Η επισκεψιμότητα του www.mathsfinder.gr τους τελευταίους 12 μήνες φαίνεται στα παρακάτω επίσημα στατιστικά:
 
Usage Statistics for mathsfinder.gr

Summary Period: Last 12 Months
Generated 31-May-2010 00:28 EEST


Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
May 2010 15107 12007 2631 1582 44283 1629261 49046 81576 372217 468335
Apr 2010 7339 5883 1342 778 23107 807912 23366 40266 176506 220180
Mar 2010 7400 5814 1395 767 23926 860892 23784 43261 180235 229429
Feb 2010 7853 6048 1449 788 22447 798330 22078 40580 169358 219887
Jan 2010 7475 5857 1413 755 22525 836999 23409 43819 181576 231743
Dec 2009 5615 4294 1069 588 16613 575323 18238 33151 133137 174093
Nov 2009 7860 5942 1463 801 21376 718638 24059 43892 178272 235829
Oct 2009 7071 5323 1376 727 19462 679395 22537 42659 165030 219208
Sep 2009 6086 4789 1170 646 17110 595867 19407 35104 143678 182581
Aug 2009 2424 1843 521 275 7194 254524 8551 16162 57139 75167
Jul 2009 1886 1466 430 217 5971 210930 6745 13331 45475 58478
Jun 2009 4068 3038 791 427 11455 388775 12817 23754 91146 122045
Totals 8356846 254037 457555 1893769 2436975
Στατιστικά επισκεψιμότητας κατά τον μήνα Μάϊο 2010
Monthly Statistics for May 2010
Total Hits 468335
Total Files 372217
Total Pages 81576
Total Visits 49046
Total KBytes 1629261
Total Unique Sites 44283
Total Unique URLs 218
Total Unique Referrers 573
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 6389
. Avg Max
Hits per Hour 629 2776
Hits per Day 15107 31117
Files per Day 12007 25686
Pages per Day 2631 5256
Visits per Day 1582 3393
KBytes per Day 52557 110514
Hits by Response Code
Code 200 - OK 372217
Code 206 - Partial Content 246
Code 304 - Not Modified 94169
Code 401 - Unauthorized 9
Code 404 - Not Found 1693
Code 501 - Not Implemented 1

Daily Statistics for May 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6248 1.33% 5057 1.36% 1178 1.44% 662 1.35% 692 1.56% 23457 1.44%
2 9013 1.92% 7330 1.97% 1613 1.98% 915 1.87% 968 2.19% 32053 1.97%
3 10280 2.20% 8092 2.17% 1768 2.17% 1086 2.21% 1171 2.64% 35089 2.15%
4 10209 2.18% 8308 2.23% 1851 2.27% 1108 2.26% 1180 2.66% 36553 2.24%
5 11354 2.42% 9140 2.46% 2092 2.56% 1215 2.48% 1245 2.81% 41032 2.52%
6 11069 2.36% 9006 2.42% 1938 2.38% 1158 2.36% 1230 2.78% 39444 2.42%
7 9713 2.07% 7592 2.04% 1704 2.09% 996 2.03% 1068 2.41% 33318 2.05%
8 9484 2.03% 7520 2.02% 1821 2.23% 959 1.96% 1004 2.27% 34964 2.15%
9 10212 2.18% 8050 2.16% 1833 2.25% 1025 2.09% 1080 2.44% 36484 2.24%
10 13394 2.86% 10855 2.92% 2740 3.36% 1364 2.78% 1441 3.25% 53236 3.27%
11 13584 2.90% 11015 2.96% 2473 3.03% 1428 2.91% 1477 3.34% 48935 3.00%
12 16767 3.58% 13334 3.58% 2897 3.55% 1784 3.64% 1771 4.00% 58340 3.58%
13 19451 4.15% 15072 4.05% 3399 4.17% 1966 4.01% 1968 4.44% 66422 4.08%
14 19322 4.13% 15433 4.15% 3353 4.11% 2009 4.10% 1997 4.51% 66639 4.09%
15 19358 4.13% 15468 4.16% 3330 4.08% 2008 4.09% 2039 4.60% 67126 4.12%
16 24048 5.13% 19378 5.21% 4094 5.02% 2483 5.06% 2450 5.53% 83328 5.11%
17 31117 6.64% 25686 6.90% 5256 6.44% 3393 6.92% 3372 7.61% 110514 6.78%
18 19528 4.17% 15883 4.27% 3311 4.06% 2122 4.33% 2173 4.91% 68725 4.22%
19 19008 4.06% 15503 4.17% 3156 3.87% 2048 4.18% 2108 4.76% 66545 4.08%
20 18665 3.99% 13885 3.73% 3174 3.89% 1869 3.81% 1889 4.27% 60941 3.74%
21 15594 3.33% 11945 3.21% 2707 3.32% 1636 3.34% 1639 3.70% 52746 3.24%
22 14259 3.04% 10877 2.92% 2412 2.96% 1427 2.91% 1434 3.24% 46943 2.88%
23 16041 3.43% 12603 3.39% 2668 3.27% 1637 3.34% 1645 3.71% 53358 3.27%
24 22507 4.81% 18178 4.88% 3751 4.60% 2352 4.80% 2349 5.30% 77137 4.73%
25 14104 3.01% 10854 2.92% 2449 3.00% 1507 3.07% 1534 3.46% 47324 2.90%
26 14263 3.05% 11122 2.99% 2444 3.00% 1535 3.13% 1567 3.54% 47952 2.94%
27 13619 2.91% 10897 2.93% 2473 3.03% 1496 3.05% 1510 3.41% 48404 2.97%
28 13138 2.81% 9830 2.64% 2269 2.78% 1373 2.80% 1382 3.12% 43568 2.67%
29 10839 2.31% 8486 2.28% 1893 2.32% 1135 2.31% 1174 2.65% 36900 2.26%
30 13011 2.78% 10355 2.78% 2266 2.78% 1372 2.80% 1382 3.12% 45426 2.79%
31 19136 4.09% 15463 4.15% 3263 4.00% 2032 4.14% 2032 4.59% 66356 4.07%
 


 
Generated by Webalizer Version 2.01

All Rights Reserved. Copyright © www.mathsfinder.gr